VÌ SAO CHỌN DAT?
Nhân viên phát triển tạo nên một công ty phát triển. Và trong thế giới công nghệ không ngừng chuyển động hôm nay, con người chính là sức mạnh vĩ đại nhất của một công ty. Tại DAT, nhân viên được mở ra vô số cơ hội để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, khám phá tiềm năng bản thân cho sự phát triển từng ngày. Không có sự phân biệt về vị trí hoặc vai trò, tất cả nhân viên DATers đều chung định hướng, chia sẻ cùng một nhiệm vụ: Thỏa mãn vượt mong đợi của khách hàng.


Làm việc tận tâm

Làm việc tận tâm

Làm việc với DAT đồng nghĩa là bạn đang làm việc bằng cả trái tim, niềm đam mê và sự nhiệt huyết.


Đam mê sáng tạo

Chúng tôi tạo cơ hội để nhân viên thỏa sức sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân.


Đam mê sáng tạo