Board hiển thị gọi tầng
˂
˃

Board hiển thị gọi tầng

Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi...

DC-03B
 Board gọi tầng hiển thị Led đứng màu đỏ siêu mỏng
 Chức năng: 
 • Hiển thị dọc màu đỏ, thiết kế siêu mỏng 10mm, phù hợp cho hộp gọi tầng lắp đặt ốp mỏng trên tường
 • Nguồn điện 24 VDC, truyền thông can bus
 • Tất cả ký tự bảng ASCII
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi...
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang và báo cháy
 • Hiển thị dạng ma trận điểm và ký tự chuyển động
 Vị trí lắp đặt: 
 • Bảng điều khiển trong cabin và bên ngoài cửa thang máy

DC-03H
Board hiển thị gọi tầng Led ngang màu đỏ
Chức năng: 
 • Hiển thị ngang màu đỏ, phù hợp cho hộp gọi tầng lắp đặt trên tường.
 • Nguồn điện 24 VDC, truyền thông Can bus.
 • Tất cả ký tự bảng ASCII.
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi...
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang và báo cháy, phục vụ VIP.
 • Hiển thị dạng ma trận điểm và ký tự chuyển động.
Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và măt gọi tầng.

DC-03W 
Board gọi tầng hiển thị Led đứng màu trắng siêu mỏng
Chức năng: 
 • Hiển thị dọc màu trắng, thiết kế siêu mỏng 10 mm, phù hợp cho hộp.
 • gọi tầng lắp đặt ốp mỏng trên tường.
 • Nguồn điện 24 VDC, truyền thông Can bus.
 • Tất cả ký tự bảng ASCII.
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi...
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang và báo cháy, phục vụ VIP.
 • Hiển thị dạng ma trận điểm và ký tự chuyển động.
 Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và mặt gọi tầng.

DC-07K 
Board gọi tầng LCD đứng nền xanh chữ trắng
Chức năng: 
 • Bảng hiển thị LCD dọc, chữ trắng nền xanh dương.
 • Nguồn điện 24 VDC, 32-bit processor, truyền thông Can bus.
 • Tất cả ký tự bảng ASCII.
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi...
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang, và báo cháy, phục vụ VIP.
 • Tích hợp ngõ ra điều khiển đèn và chuông bên ngoài.
Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và mặt gọi tầng.

DC-03G 
Board gọi tầng hiển thị Led ngang màu trắng
Chức năng: 
 • Hiển thị ngang màu trắng, thiết kế siêu mỏng 10 mm, phù hợp cho hộp gọi tầng lắp đặt ốp mỏng trên tường
 • Nguồn điện 24 VDC, truyền thông Can bus
 • Tất cả ký tự bảng ASCII
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi...
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang, và báo cháy
 • Hiển thị dạng ma trận điểm và ký tự chuyển động
  Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và bên ngoài cửa thang máy

DC-07I 
Board gọi tầng hiển thị LCD đứng nền đen chữ trắng
Chức năng: 
 • Bảng hiển thị LCD dọc, chữ trắng nền đen.
 • Nguồn điện 24 VDC, 32-bit processor, truyền thông Can bus.
 • Tất cả ký tự bảng ASCII.
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi...
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang, và báo cháy, phục vụ VIP.
 • Tích hợp ngõ ra điều khiển đèn và chuông bên ngoài.
  Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và mặt gọi tầng.

DC-07H
Board gọi tầng hiển thị LCD ngang nền đen chữ trắng
Chức năng: 
 • Bảng hiển thị LCD ngang, chữ trắng nền đen.
 • Nguồn điện 24 VDC, 32-bit processor, truyền thông Can bus.
 • Tất cả ký tự bảng ASCII.
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi...
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang và báo cháy, phục vụ VIP.
 • Tích hợp ngõ ra điều khiển đèn và chuông bên ngoài.
  Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và mặt gọi tầng.

DC-07D
Board gọi tầng truyền thông RS485 hiển thị LCD đứng nền xanh chữ trắng 
Chức năng: 
 • Nguồn điện 24 VDC, 32-bit processor, truyền thông RS485.
 • Bảng hiển thị LCD dọc, chữ trắng nền xanh dương.
 • Tất cả ký tự bảng ASCII.
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi...
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang và báo cháy, phục vụ VIP.
 • Tích hợp ngõ ra điều khiển đèn và chuông bên ngoài.
Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và mặt gọi tầng.
Loại tài liệu Ngôn ngữ Tên tài liệu Size Download

Sản phẩm cùng loại

Biến tần - Tự động hóa
Điều khiển thang máy
Điện mặt trời
Bộ lưu điện - UPS
Sản phẩm