Board hiển thị gọi tầng
˂
˃

Board hiển thị gọi tầng

Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi...

DC-03B
 Board gọi tầng hiển thị Led đứng màu đỏ siêu mỏng
 Chức năng: 
 • Hiển thị dọc màu đỏ, thiết kế siêu mỏng 10mm, phù hợp cho hộp gọi tầng lắp đặt ốp mỏng trên tường
 • Nguồn điện 24 VDC, truyền thông can bus
 • Tất cả ký tự bảng ASCII
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi...
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang và báo cháy
 • Hiển thị dạng ma trận điểm và ký tự chuyển động
 Vị trí lắp đặt: 
 • Bảng điều khiển trong cabin và bên ngoài cửa thang máy

DC-03H
Board hiển thị gọi tầng Led ngang màu đỏ
Chức năng: 
 • Hiển thị ngang màu đỏ, phù hợp cho hộp gọi tầng lắp đặt trên tường.
 • Nguồn điện 24 VDC, truyền thông Can bus.
 • Tất cả ký tự bảng ASCII.
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi...
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang và báo cháy, phục vụ VIP.
 • Hiển thị dạng ma trận điểm và ký tự chuyển động.
Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và măt gọi tầng.

DC-03W 
Board gọi tầng hiển thị Led đứng màu trắng siêu mỏng
Chức năng: 
 • Hiển thị dọc màu trắng, thiết kế siêu mỏng 10 mm, phù hợp cho hộp.
 • gọi tầng lắp đặt ốp mỏng trên tường.
 • Nguồn điện 24 VDC, truyền thông Can bus.
 • Tất cả ký tự bảng ASCII.
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi...
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang và báo cháy, phục vụ VIP.
 • Hiển thị dạng ma trận điểm và ký tự chuyển động.
 Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và mặt gọi tầng.

DC-07K 
Board gọi tầng LCD đứng nền xanh chữ trắng
Chức năng: 
 • Bảng hiển thị LCD dọc, chữ trắng nền xanh dương.
 • Nguồn điện 24 VDC, 32-bit processor, truyền thông Can bus.
 • Tất cả ký tự bảng ASCII.
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi...
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang, và báo cháy, phục vụ VIP.
 • Tích hợp ngõ ra điều khiển đèn và chuông bên ngoài.
Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và mặt gọi tầng.

DC-03G 
Board gọi tầng hiển thị Led ngang màu trắng
Chức năng: 
 • Hiển thị ngang màu trắng, thiết kế siêu mỏng 10 mm, phù hợp cho hộp gọi tầng lắp đặt ốp mỏng trên tường
 • Nguồn điện 24 VDC, truyền thông Can bus
 • Tất cả ký tự bảng ASCII
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi...
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang, và báo cháy
 • Hiển thị dạng ma trận điểm và ký tự chuyển động
  Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và bên ngoài cửa thang máy

DC-07I 
Board gọi tầng hiển thị LCD đứng nền đen chữ trắng
Chức năng: 
 • Bảng hiển thị LCD dọc, chữ trắng nền đen.
 • Nguồn điện 24 VDC, 32-bit processor, truyền thông Can bus.
 • Tất cả ký tự bảng ASCII.
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi...
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang, và báo cháy, phục vụ VIP.
 • Tích hợp ngõ ra điều khiển đèn và chuông bên ngoài.
  Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và mặt gọi tầng.

DC-07H
Board gọi tầng hiển thị LCD ngang nền đen chữ trắng
Chức năng: 
 • Bảng hiển thị LCD ngang, chữ trắng nền đen.
 • Nguồn điện 24 VDC, 32-bit processor, truyền thông Can bus.
 • Tất cả ký tự bảng ASCII.
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi...
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang và báo cháy, phục vụ VIP.
 • Tích hợp ngõ ra điều khiển đèn và chuông bên ngoài.
  Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và mặt gọi tầng.

DC-07D
Board gọi tầng truyền thông RS485 hiển thị LCD đứng nền xanh chữ trắng 
Chức năng: 
 • Nguồn điện 24 VDC, 32-bit processor, truyền thông RS485.
 • Bảng hiển thị LCD dọc, chữ trắng nền xanh dương.
 • Tất cả ký tự bảng ASCII.
 • Hiển thị vị trí tầng, hướng di chuyển và các thông tin trạng thái thang đầy tải, quá tải, bảo trì, báo lỗi...
 • Chức năng gọi tầng, khóa thang và báo cháy, phục vụ VIP.
 • Tích hợp ngõ ra điều khiển đèn và chuông bên ngoài.
Vị trí lắp đặt:
 • Bảng điều khiển trong cabin và mặt gọi tầng.

Khi mua hàng tại DAT bạn đừng quên rằng sản phẩm không phải là thứ duy nhất bạn nhận được.

Vậy mua hàng tại DAT có khác mua từ nới khác? Điều gì làm nên sự khác biệt? Click xem video để biết những giá trị bạn sẽ nhận thêm khi lựa chọn DAT.

Loại tài liệu Ngôn ngữ Tên tài liệu Size Download

Sản phẩm cùng loại

Biến tần - Tự động hóa
Điều khiển thang máy
Điện mặt trời
Năng lượng điện
Sản phẩm