Phụ kiện

DBU - Bộ hãm động năng

DBU - Bộ hãm động năng

Bộ hãm động năng được sử dụng cho các loại tải có quán tính lớn và các loại tải yêu cầu dừng nhanh chóng. Các loại tải này khi hãm thì toàn bộ động năng sẽ được chuyển hóa thành năng lượng điện thừa và trả về biến tần, khi đó DBU sẽ tiêu tán năng lượng thừa thông qua điện trở hãm để ngăn chặn biến tần báo lỗi quá áp.

RBU - Bộ hãm tái sinh

RBU - Bộ hãm tái sinh

Bộ hãm tái sinh RBU được sử dụng trong các loại tải có quán tính cực lớn như ly tâm đường, nâng hạ… Bộ hãm tái sinh RBU giúp tái sinh năng lượng điện thừa (năng lượng được trả về biến tần từ tải) quay trở lại lưới.

LCD Keypad

LCD Keypad

Mục đích của bàn phím ngoài LCD là cung cấp cho người sử dụng thông tin giảng giải về chức năng của các thông số để giúp họ có thể hiểu rõ hơn. 

LED Keypad

LED Keypad

Mục đích của bàn phím LED-KEYPAD là để đọc dữ liệu và điều chỉnh thông số dữ liệu, cung cấp cho người sử dụng thông tin về chức năng của các thông số để giúp cho người sử dụng biết được thông số vận hành.

Filter

Filter

Filter - Bộ lọc đầu vào và đầu ra nhằm giúp lọc nhiễu và các xung động khác.

ERL - Cuộn kháng tái sinh

ERL - Cuộn kháng tái sinh

ERL: Cuộn kháng tái sinh được sử dụng chung với RBU/RBU100H nhằm giúp năng lượng tái sinh về lưới từ RBU/RBU100H tốt hơn.

OCL2 - Cuộn kháng đầu ra

OCL2 - Cuộn kháng đầu ra

Cuộn kháng đầu ra (AC Output Reactor) nhằm giúp cải thiện nguồn đầu ra Motor từ biến tần tốt hơn, được sử dụng khi khoảng cách từ Motor đến biến tần quá xa hoặc những nơi có yêu cầu khắt khe về nhiễu.

ACL2 - Cuộn kháng đầu vào

ACL2 - Cuộn kháng đầu vào

Cuộn kháng đầu vào (AC Input Reactor) nhằm giúp cải thiện nguồn đầu vào biến tần từ lưới tốt hơn, thường được sử dụng ở những nơi có nguồn điện không ổn định và được sử dụng chung với RBU/RBU100H và cuộn kháng tái sinh ERL.

Sản phẩm